Prečo je dôležité mať prístupnú webstránku

Prístupná web stránka je taká webstránka, ktorá je prispôsobená pre čo najširšie spektrum návštevníkov, i keď sú návštevníci pri prezeraní stránky nejakým spôsobom znevýhodnení.

Znevýhodnenie návštevníkov môže byť založené na neštandardnom prístupe na stránku (napríklad pomocou audio čítačky textu), na nejakom telesnom obmedzení (napríklad poruchy zraku alebo motoriky) alebo nedostatočnej znalosti používaných technológií.

Prístupnosť webstránok je daná zákonom

Pravidlá prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určuje Zákon o informačných systémoch verejnej správy č. 289/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č, 570/2009 Z. z. a Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 137/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS.

Štandardy určené Výnosom č. 137/2015 je nutné dodržiavať na všetkých webstránkach verejných samospráv.

Pravidlá, ktoré Výnos uvádza obsahujú podmienky pre:

 • použitie správne kontrastných farieb pre podklad a písmo
 • použitie textových ekvivalentov k obrázkovým informáciám
 • identifikáciu jazyka stránky
 • správne štruktúrovanie a používanie tabuliek
 • korektné použitie dynamického obsahu a jeho náhrady v prípade nepodporovania aktívnych prvkov
 • používanie vyskakovacích okien (pop-up)
 • označovanie formulárov a formulárových polí
 • jasné označovanie všetkých odkazov, združovanie navigačných odkazov do skupín
 • poskytovanie mapy stránok
 • poskytovanie vyhľadávania
 • poskytovanie RSS kanála pre zverejňovanie článkov
 • poskytovanie anglickej verzie základných informácií o obci
 • rozloženie webstránky a jej logických celkov
 • používanie správnych tvarov e-mailových adries
 • a mnohé ďalšie...

Oproti staršej verzii Výnosu z roku 2008 a 2010 sa v roku 2015 pravidlá pre prístupnosť sprísnili. Preto aj webstránka vyrobená podľa predchádzajúceho Výnosu môže dnes potrebovať nový šat a pridanie niektorých povinných funkcií.

Vytvoríme vám webstránku presne podľa pravidiel prístupnosti a s dodržaním všetkých štandardov – kontaktujte nás.

Kontroly stavu prístupnosti na webstránkach vo verejnom sektore vykonáva pravidelne Ministerstvo Financií SR. Nedodržanie zákona môže byť pokutované sumou až do výšky 33 000 €.

Pozrite sa ako si vedú v hodnotení niektoré webové stránky našich zákazníkov.