Naši klienti majú prístupné webstránky

Na základe Správy o stave prístupnosti webových stránok vo verejnom aj privátnom sektore, ktorú vydalo Ministerstvo financií SR, webstránka nášho klienta dosiahla v roku 2009 najlepšie hodnotenie.

hodnotenie-soi


Webové sídlo Slovenskej obchodnej inšpekcie soi.sk dosiahlo z celej prieskumnej vzorky najvyšší rating prístupnosti (98,9 %), čo je najvyššie hodnotenie v sledovanom období 1.1.2009 - 31.1.2009.

V predchádzajúcom období získala stará stránka SOI pred redizajnom hodnotenie prístupnosti o 34,1% nižšie.

hodnotenie-dubravka
Ďalší náš klient - Mestská časť Bratislava-Dúbravka - skončil v celkovom hodnotení na 6. mieste s ratingom 95,7 %.

V absolútnom poradí prístupnosti webových sídiel územnej samosprávy skončila Dúbravka na 1. mieste spolu s Úniou miest Slovenska a obcou Svätý Anton.

hodnotenie-1sjsV mimoriadnom hodnotení prístupnosti webového sídla www.1sjs.sk  z 1.12.2009 získala webstránka Jazykovej školy rating 97,8 %, teda najvyššiu úroveň prístupnosti.

Webstránky všetkých našich klientov zhotovené podľa Zákona spĺňajú všetky štandardy pre prístupnosť.

Zhotoviteľom Správy o stave prístupnosti webových stránok vo verejnom aj privátnom sektore je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe objednávky Ministerstva financií Slovenskej republiky.